بازارهای داخلی

کاهش ۲۸درصدی صدور پروانه های ساخت در بهار نسبت به زمستان

براساس گزارش مرکز آمار، در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٥٨٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦١.٠ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است.
تعداد ١٣٨٩ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٣,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در بهار ١٤٠٢ بالغ ‌بر ١٦٧٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢٩,١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٨.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٢٠٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨٥٢٥ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.١ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٣ واحد بوده است‌.
تعداد ٢٩٥٦٥ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٧,٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٤ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در بهار ١٤٠٢ حدود ١٨٣٣٥ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢١,٧ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٢٠ مترمربع بوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا