کسب و کار

متوسط درآمد خانوارها در سال گذشته؛ خانوارهای شهری ۱۱۲ و خانوارهای روستایی ۶۴ میلیون تومان

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری برابر با ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۲۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان با سهم ٢٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۶۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان با سهم ٧٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٩ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٥١ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٤٠٠ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که ۳۲.۶ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۰.۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان بوده است که  نسبت به سال قبل ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستای ۲۰ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۳۱میلیون و ۲۰۹ هزار تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۱ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده¬ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۶۳میلیون و ۷۱۳ هزار تومامن بوده است که نسبت به سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می¬دهد که ٣٣.٩ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣١.٢ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٠درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا