کسب و کار

شاخص‌های اقتصادی در بهار ۹۹چگونه بوده‌است؟/ افزایش ۸۰درصدی هزینه خانوار طی چهار سال

مرکز آمار در گزارشی به بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش و طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و پیش بینی‌های جمعیتی متکی بر آن، جمعیت کشور از ۷۸ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ میلیون و ۷۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در سالهای ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ دارای روندی صعودی بوده است به طوریکه از ۲۵ میلیون و ۷۲۳ هزارنفر به ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر رسیده است. در فصل بهار ۱۳۹۹ جمعیت فعال کشور برابر ۲۵ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان ۱۳۹۸ ،۷۵۶ هزار نفر و نسبت به بهار ۱۳۹۸ ،یک میلیون و ۹۳۳ هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت فعال ۶۵ ساله و بیشتر طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته است به طوریکه از ۵۴۶ هزار نفر به ۶۱۲ هزار نفر رسیده است. در بهار ۱۳۹۹ جمعیت فعال ۶۵ ساله و بیشتر ۵۶۳ هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان ۱۳۹۸ ،۷ هزار نفر و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ تعداد ۸۳ هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۲ میلیون و ۵۲۵ هزار نفر و در سال ۱۳۹۸ برابر ۲۷ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر بوده است. تعداد شاغلین کشور در بهار ۱۳۹۹ برابر ۲۲ میلیون و ۶۹۳ هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان ۱۳۹۸ تعداد ۴۹۹ هزار نفر و نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸ تعداد یک میلیون و ۴۹۹ هزار نفر کاهش داشته است.

در فصل بهار ۱۳۹۹ تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر ۱۹ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر و سه میلیون و ۷۹۰ هزار نفر بوده است که هر دو کاهشی برابر ۳۴۲ هزار نفر و ۱۳۰ هزار نفر نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ تجربه کرده است.

نسبت اشتغال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته است به طوریکه از ۸.۳۷ درصد به ۴.۳۹ درصد رسیده است. این رقم در بهار ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۹ درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ مقدار ۰.۹ درصد و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ مقدار ۲.۹درصد کاهش داشته است. همچنین این رقم در بهار ۱۳۹۹ در بخش مردان و زنان به ترتیب برابر ۶۱.۸ و ۱۲.۲درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ مقدار ۱.۲ و ۰.۵درصد کاهش داشته است. در فصل بهار ۱۳۹۹ این شاخص در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر ۳۵.۷ و ۴۰.۸ درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ در بخش شهری ۱.۲ درصد کاهش و در بخش روستایی بدون تغییر بوده است.

سهم شاغلین بخش‌های عمده اقتصادی در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی افزایش و در بخش صنعت و خدمات کاهش داشته است. در فصل بهار ۱۳۹۹ سهم بخش کشاورزی ازکل شاغلین ۱۸.۶درصد، بخش صنعت ۳۱.۸ درصد و بخش خدمات ۴۹.۷ درصد بوده است.

نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در بهار ۱۳۹۹ ،۱۳.۶ درصد، در مقطع کاردانی ۱۴.۳ درصد، در مقطع کارشناسی ۱۴.۲ درصد، کارشناسی ارشد ۱۱.۷درصد و دکترا و بالاتر ۶.۲ درصد بوده است.

کاهش نرخ بیکاری در بهار ۹۹

نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۳۹۹ برابر ۹.۸ درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ ۰.۸ درصد و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ ،۱.۱ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان و زنان در بهار ۱۳۹۹ برابر ۹.۰ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده است.

نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی در بهار ۱۳۹۹ برابر، ۱۰.۷درصد و  ۷.۳ درصد بوده است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ مقدار ۱.۵ درصد و ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۳۵-۱۸ ساله در بهار ۱۳۹۹ ،۱۶.۷ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ ،۱.۱ درصد و نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ ،۱.۵درصد کاهش داشته است. این نرخ برای مردان و زنان در بهار ۱۳۹۹ برابر ۱۵ و ۲۴.۳ درصد و در نقاط شهری و روستایی برابر ۱۸ و ۱۲.۷ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۳۹۹ برابر ۴۱ درصد بوده است. این شاخص برای مردان ۶۷.۹ درصد و برای زنان ۱۴.۱ درصد بوده است.

در فصل بهار ۱۳۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر ۴۰درصد و ۴۴درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ ،۱.۶ درصد و ۶درصد کاهش داشته است. این شاخص برای مردان ۶۷.۹درصد و برای زنان ۱۴.۱ درصد بوده است.

در طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری از ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان  به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالیکه هزینه خالص در طی همین مدت از ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است.

در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذکور از ۱۶ میلیون و ۱۰۳ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان و هزینه خالص از ۱۴ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ترکیب هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری، هزینه کل از ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان، هزینههای خوراکی و دخانی از ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و هزینه‌های غیر خوراکی از ۱۹ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان به ۳۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسیده است.

در خانوار روستایی هزینه کل از ۱۴ میلیون و ۶۹۸  هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، هزینههای خوراکی و دخانی از ۵ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان و هزینههای غیر خوراکی از ۸ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان رسیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا