بازارهای داخلی

تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار‌٩٩/ تورم سالانه کالاهای صادراتی به ٨٤,٩ رسید

بر این اساس تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داد‌ه‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل، ١٠.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌هاى نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٣,٦- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایى یا صنایع وابسته به آن و …» (٨٨.٤ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‎های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠٧,٥ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٩، ٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٧,٤- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایى یا صنایع وابسته به آن» (٥٢٤.٦ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٤٧,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٢٩٥.٢درصد) ٥١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه بمدت مشابه سال قبل حدود ٥١.٩واحد درصد افزایش داشته است.

کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌هاى حیوانى یا نباتى و…» (٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه«ماشین آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (٤٥٠.٢ درصد) است.

کمترین نرخ تورم برای مواد پلاستیکی صادراتی

همچنین در بخش کالاهای صادراتی تغییرات شاخص قیمت این کالاها مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١.٢ درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٤.٣ درصد) حدود ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٩,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « اشیاء هنرى، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» (١٧٦.٣درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٨,٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ ١٩.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٤- درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٨  ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکى و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» (٢٤,١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و …» (٤٦٧.٣ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٨٤,٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٨  ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٧.٨- درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨،  ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکى و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» (٣٧,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌هاى اپتیک، عکاسى  و … » (٤٤٣.٠ درصد) است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا