اقتصادی

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

دربهمن ماه۱۴۰۲شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد۲۲۵.۷رسیده است که نسبت به ماه قبل،۱.۴درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،۳۵.۸درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۴۲.۵درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور،۳۵.۸درصدبودهاست؛یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین،۳۵.۸درصد بیشتر ازبهمن ماه۱۴۰۱برای خرید یک«مجموعه کالاها و خدمات یکسان»هزینه کرده اند.تورم نقطه به نقطه بهمن ماه۱۴۰۲در مقایسه با ماه قبل،۲.۷واحد درصدکاهش داشته است.

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

دربهمن ماه۱۴۰۲شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد۲۲۵.۷رسیده است که نسبت به ماه قبل،۱.۴درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،۳۵.۸درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۴۲.۵درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور ازتورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت،نسبت به ماه قبل میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲تورم ماهانه خانوارهای کشوربرابر۱.۴درصدبوده است.تورم ماهانه برای گروه های عمده«خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»،۰.۴-درصد و برای گروه عمده«کالاهای غیر خوراکی و خدمات»،۲.۳درصدبوده است.تورم ماهانه بخشها و گروههای مختلف در ماه جاری بصورت زیر است:

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور ازنرخ تورم سالانه، درصد تغییرمیانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد.دربهمن ماه۱۴۰۲نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشوربه۴۲.۵درصدرسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،۱.۱واحددرصدکاهش یافته است.

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور دربهمن ماه۱۴۰۲
نرخ تورم سالانه کشور دربهمن ماه۱۴۰۲برابر۴۲.۵درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از۳۸.۹درصد برای دهک اول،تا۴۴.۱درصد برای دهک دهم است.بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به۵.۲واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۶واحد درصد)۰.۶ واحد درصدافزایش داشته است.
نمودارتورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهکهای مختلف هزینه ای دربهمن ماه۱۴۰۲به صورت زیر است:

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا