اقتصادی

تورم ارزش دارایی‌ ثروتمندان را بیشتر و ارزش حقیقی درآمد مستمری بگیران را کمتر می‌کند

بر اساس جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش‌های فقر در دهک‌های پایین درآمدی سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند کمتر و سهم خانوارهایی که درآمد ثابت (درآمد حاصل از دستمزد و مستمری بازنشستگی) دارنــد، بیشــتر اســت.

ایــن امر نشان میدهد که با تــورم، دهک‌های پایین درآمدی نسـبت به دهک‌های بالای درآمدی ســهم بیشــتری از قدرت خرید خــود را از دست می‌دهند، زیرا درآمد حاصل از دارایی بــه طور معمول با تــورم افزایش می‌یابد اما در آمد حاصل از کار و یا مستمری بازنشستگی با تورم کاهش در ارزش حقیقی دارد.

همچنین در حالیکه تنها ۲۱ درصد از خانوارهای دهک اول درآمد حاصل از دارایی دارند، ایــن مقدار در دهک دهم بیش از ۴۰ درصد است.

خانـوار دارای درآمـد حاصـل از دسـتمزد خانـواری اسـت کـه درآمـد حاصـل از دارایـی نـدارد امـا خانـوار دارای درآمـد حاصـل از دارایـی ممکـن اسـت درآمـد حاصـل از دستمزد نیز داشته باشد.

تورم ارزش دارایی‌ ثروتمندان را بیشتر و ارزش حقیقی درآمد مستمری بگیران را کمتر می‌کند / بیش از ۴۰ درصد از دهک دهم و تنها ۲۱ درصد از دهک اول درآمد حاصل از دارایی دارند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا